July 1, 2020 - Scotch Foursome

1st Gross

Jeff Dutch & Elaine Bielenberg

37

2nd Gross

Peter & Sue Hodgkiins

39

1st Net - Tie

Dan & Leslie Eaton

30

1st Net - Tie

Bob & Brenda Barrett

30

1st Net - Tie

Slim & Barb Peaslee

30

1st Net - Tie

Butch & Evelyn Littlefield

30

Back (history) RETURN